HZSU logo

Aktualno

Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2023. godini

3. travanj 2023.

Zakon o izmjenama zakona o doprinosima - koeficijent uvećan s 0,8 na 1,2

24. ožujak 2023.

Financijsko izvješće HZSU-a za 2022. godinu objavljeno na internetskim stranicama Registra neprofitnih organizacija

24. ožujak 2023.

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima - koeficijent uvećan s 0,8 na 1,2

17. ožujak 2023.

Prijedlog za podnošenje AMANDMANA na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama zakona o doprinosima

13. ožujak 2023.

Predloženo povećanje koeficijenta za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna s 0,8 na 1,2

9. ožujak 2023.

Koeficijent samostalnih umjetnika - dopis Upravnog odbora HZSU-a upućen predsjedniku Vlade RH – žurno očitovanje, traži se

8. ožujak 2023.

Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2023. godini

20. veljača 2023.

Koeficijent samostalnih umjetnika - dopis Upravnog odbora HZSU-a upućen predsjedniku Vlade RH

26. siječanj 2023.

Priznavanje prava na uplatu doprinosa

25. siječanj 2023.