HZSU logo

12. rujna 2022. objavit će se Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

2. rujan 2022.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/12-rujna-2022-objavit-ce-se-javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2023-godinu/22756