HZSU logo

Donesena Odluka o prestanku okolnosti koje onemogućuju ili otežavaju obavljanje samostalne umjetničke djelatnosti

23. svibanj 2023.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/obavijesti-vezane-uz-utjecaj-bolesti-covid-19/19320