HZSU logo

Dopis Ministarstvu financija - povrat koeficijenta za obračun osnovice za uplatu doprinosa profesionalnih samostalnih umjetnika s 0,8 na 1,2

25. rujan 2019.