HZSU logo

Financijsko izvješće HZSU-a za 2015. godinu objavljeno na internetskim stranicama Registra neprofitnih organizacija

20. travanj 2016.

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Bilanca.aspx?id=8896

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/FinancijskoIzvjesce.aspx?id=8896