HZSU logo

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOGA STVARALAŠTVA U 2019. GODINI

5. lipanj 2018.

Na internetskim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, link http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19850, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2019. godini.

Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:

  • književno-umjetnički rad
  • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća.

Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:

  • prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu
  • ako je Ministarstvo kulture nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju toga djela u istoj godini.

Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 7. rujna 2018. godine.