HZSU logo

Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2018. godinu

19. studeni 2018.

Na internetskim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, link https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21458, objavljen je Javni poziv za dodjelu Nagrade za dramsko djelo „Marin Držić“ za 2018. godinu.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti autori s novim dramskim djelima pisanima hrvatskim jezikom, koja do objave odluke Stručnoga povjerenstva nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor može prijaviti jedno djelo neovisno o vrsti i tematici djela.

Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje ministrica kulture. Dodjeljuju se prva, druga i treća nagrada.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa koji određuje ministrica kulture i prigodne brončane skulpture.

Tekstovi za koje se raspisuje Poziv dostavljaju se u tri primjerka Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s napomenom: Za Nagradu „Marin Držić“.

Prijave na temelju ovoga Poziva podnose se u roku od 45 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ (Rok: 31.12.2018.).  

Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva kulture Republike Hrvatske.