HZSU logo

Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na...

12. travanj 2019.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2018. godini.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori, prevoditelji, izdavači te druge fizičke i pravne osobe s prijedlogom djela, čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. Prijaviti se mogu književna djela napisana izvorno na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik.

Svaki predlagatelj može prijaviti neograničen broj djela neovisno o njihovoj tematici. Djela se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora, odnosno prevoditelja.

Jednom autoru ili prevoditelju može se putem ovog Javnog poziva dodijeliti samo jedna stimulacija godišnje.

Djela, koja se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 4 primjerka Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva za 2018. godinu te s obaveznom naznakom kategorije za koju se djelo prijavljuje te jezika s kojeg je djelo prevedeno.

Uz prijavu za dodjelu stimulacija obavezno je dostaviti potpisanu kritiku ili recenziju djela, odnosno prijevoda, relevantnog stručnjaka u elektroničkom obliku na adresu knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr

Uz svaki prijedlog treba obvezno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona autora ili prevoditelja.

Rok za podnošenje prijava je 12.5.2019.

Više informacija na internetskim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, link https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23009