HZSU logo

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

7. lipanj 2019.

Na internetskim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, link https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23238, objavljen je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2019. godini za sljedeća područja:

1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja)

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Putem Javnog poziva podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje.

Također, podržat će se aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Pravo prijave imaju:

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)
  • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti)

Javni poziv traje 30 dana od dana objave, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Rok: 8.7.2019.).

Napomena:

Na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14), korisnici potpore su pravne i fizičke osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga, što znači da pravo prijave imaju isključivo samostalni umjetnici koji vode poslovne knjige i po toj osnovi su upisani u Registar poreznih obveznika (RPO).