HZSU logo

Obavijest samostalnim umjetnicima - potpore Ministarstva kulture i medija

13. siječanj 2021.

Poštovane umjetnice i poštovani umjetnici!

I unatoč teškim vremenima, nadamo se da ste vi i vaše obitelji dobro.

Ministarstvo kulture i medija, 11. siječnja 2020., objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost i kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini (članovima Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika; u daljnjem tekstu: HZSU).

Suočeni s dugim trajanjem pandemije i sve težim posljedicama koje ostavlja na materijalni status umjetnika, Ministarstvo kulture i medija novim mjerama omogućit će isplatu potpore u iznosu od 4.000 kuna neto mjesečno samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti te značajno smanjen prihod od umjetničke djelatnosti u 2020. godini u odnosu na 2019., 2018. ili 2017. godinu. 

Potporu mogu ostvariti samostalni umjetnici koji su u razdoblju od 2017. do 2019. godine (moguće je odabrati godinu u kojoj je prihod bio najviši) ostvarili prihod od umjetničke djelatnosti viši od 1.625 kuna mjesečno, odnosno viši od 19.500 kuna godišnje (u toj izabranoj godini).

Potpora se dodjeljuje za 2021. godinu te će biti podložna reviziji, nakon isplate potpore za siječanj i veljaču 2021. godine, ovisno o priljevu sredstava iz državnog proračuna te trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Pravo na potporu ostvaruje se na temelju ispunjene e-prijavnice https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice kojom se utvrđuju osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci i status, uz kratko obrazloženje pada prihoda od umjetničke djelatnosti.

U slučaju privremene tehničke onemogućenosti umjetnici iz područja u kojima je proglašena katastrofa zbog potresa mogu se za pomoć kod prijavljivanja javiti svojim matičnim strukovnim udrugama ili Ministarstvu kulture i medija. 

Ako su samostalni umjetnici istovremeno vlasnici ili suvlasnici trgovačkih društava, obrta ili drugih pravnih osoba ostvarili pravo na potporu na temelju drugih mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, nemaju pravo na korištenje ove potpore.

Samostalni umjetnici obvezuju se Ministarstvu kulture i medija dostaviti podatke o ostvarenim prihodima u 2020. godini osiguranim iz sredstava Ministarstva kulture i medija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora. Podaci će se koristiti isključivo za analizu učinka dosadašnjih mjera kako bi se što kvalitetnije i učinkovitije pripremili budući koraci, a sami podaci o prihodima u 2020. godini ne predstavljaju ograničavajući kriterij za dodjelu potpore.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 25. siječnja 2021.

S osobitim poštovanjem,

Stručna služba HZSU-a