HZSU logo

Objavljen poziv Culture Moves Europe 2024 za potporu međunarodnoj mobilnosti umjetnika i profesionalaca

17. listopad 2023.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-culture-moves-europe-2024-za-potporu-medjunarodnoj-mobilnosti-umjetnika-i-profesionalaca/24550