HZSU logo

Objavljena dva javna poziva u okviru novih mjera potpore kulturnom sektoru

30. listopad 2020.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljena-dva-javna-poziva-u-okviru-novih-mjera-potpore-kulturnom-sektoru/20189