HZSU logo

Obveza uvođenja e - Računa od 1. srpnja 2019. godine

11. lipanj 2019.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi objavljen je u Nar. nov., br. 94. iz 2018. godine. Navedenim zakonom u postupcima javne nabave i ugovorima proizašlim iz postupka nabave robe i usluga i provedenih projektnih natječaja od 1. srpnja 2019. godine uvodi se obveza izdavanja i slanja elektroničkog računa prema javnom naručitelju.

U pogledu obveznika primjene Zakon se primjenjuje na:

• javne i sektorske naručitelje kao obveznike javne nabave

• izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave i

• informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave.

Samostalni umjetnici koji vode poslovne knjige, upisani su u Registar poreznih obveznika i izdaju račune, obvezni su izdavati elektroničke račune isključivo u poslovanju s institucijama koje su obveznici javne nabave.

Elektroničko izdavanje i primanje računa propisano je samo u sustavu javne nabave.

Nema obveze izdavanja ili primanja elektroničkih računa u poslovanju s institucijama koje su izvan sustava javne nabave.

Za izdavanje e-računa potreban je internetski servis koji izrađuje račun sa svim elementima e-računa te ga na određeni način distribuira, a između ostalih može se nabaviti i registrirati u FINI prema mjestu stanovanja.