HZSU logo

Poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija 300 milijuna kuna kredita

27. srpanj 2020.

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24742