HZSU logo

Poduzetnicima u području kulturnih i kreativnih industrija 300 milijuna kuna kredita

27. srpanj 2020.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/poduzetnicima-u-podrucju-kulturnih-i-kreativnih-industrija-300-milijuna-kuna-kredita/19908