HZSU logo

Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

18. rujan 2017.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od 18. rujna do 20. listopada 2017.

Programi će se provoditi od 1. prosinca 2017. do 1. rujna 2018.

Više informacija na internetskim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, link http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18965.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem na e-mail adresu:
razvoj.publike@min-kulture.hr.