HZSU logo

Predloženo povećanje koeficijenta za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog pro...

9. ožujak 2023.

Poštovane samostalne umjetnice i poštovani samostalni umjetnici,

Vlada Republike Hrvatske, 9. ožujka 2023., objavila je, kao 5. točku Dnevnog reda otvorenog dijela 199. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, u kojem je, među ostalim, navedeno da se koeficijent za izračun osnovice za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna povećava s 0,8 na 1,2 (dokument sa sjednice Vlade RH u prilogu).

Predlaže se donošenje izmjena Zakona o doprinosima po hitnom postupku.

Konačnim prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima izmijenio bi se članak 78. Zakona o doprinosima, kako slijedi:

U članku 78. riječi: „koeficijenta 0,8“ zamjenjuju se riječima: „koeficijenta 1,2“.

Zakon o doprinosima, nakon donošenja, objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupio bi na snagu 1. travnja 2023.