HZSU logo

Produljen rok za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu

21. listopad 2021.

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/produljen-rok-za-prijavu-na-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu/21522