HZSU logo

Reforma poreznog sustava RH - dodatno pojašnjenje

7. veljača 2017.

Dodatna informacija o reformi poreznog sustava Republike Hrvatske
vezano uz obavljanje profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti

Zbog učestalih upita profesionalnih samostalnih umjetnika, računovodstvenih servisa te isplatitelja honorara samostalnim umjetnicima članovima Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU), ponavljamo informaciju da se za samostalne umjetnike članove HZSU-a koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost te imaju pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, pri naplati autorskih honorara nije ništa promijenilo, osim izmijenjene stope poreza na dohodak koja sada iznosi 24%.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima te novi Zakon o porezu na dohodak objavljeni su u Narodnim novinama, broj: 115/16. i stupili su na snagu 1. siječnja 2017.

Za isporučeno umjetničko djelo, profesionalni samostalni umjetnici kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, nisu obveznici plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Potrebno je pripomenuti da se izmjene i dopune Zakona o doprinosima isključivo odnose na autorske honorare umjetnika koji se nalaze u radnom odnosu ili u mirovini.

Također pripominjemo da olakšice koje samostalni umjetnici ostvaruju na temelju Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine”, broj: 43/96. i 44/96.- ispravak) ostaju iste.

Svi članovi HZSU-a, za svoja umjetnička djela, imaju pravo na neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo u visini 25% i pravo na paušalno priznavanje troškova u iznosu od 30%, ako ne vode poslovne knjige.

Kako bi profesionalni samostalni umjetnici ostvarili pravo na neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo u visini 25%, trebaju s naručiteljem ugovoriti autorski honorar u bruto iznosu. Bruto iznos se dobiva ako neto honorar pomnožimo s odgovarajućim koeficijentom (za Zagreb to je koeficijent 1.247256 - Varijanta I. u prilogu). Naručitelj će na temelju potvrde HZSU-a umanjiti navedeni bruto honorar za 55% i na dobivenu osnovicu će platiti porez i pripadajući prirez, a ostatak će uplatiti na žiro račun samostalnog umjetnika - autora, člana HZSU-a.

Članovi HZSU-a koji vode poslovne knjige, plaćaju mjesečni predujam poreza, izdaju račune u bruto iznosu, propisane olakšice koriste pri podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak.

Ako samostalni umjetnik s naručiteljem ugovori autorski honorar u neto iznosu i dostavi mu potvrdu HZSU-a, u tom slučaju neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo u visini 25% koristi naručitelj (odluka je na samostalnom umjetniku članu HZSU-a - Varijanta II. u prilogu).

U prilogu se nalaze koeficijenti za preračunavanje neto iznosa na bruto iznos drugog dohotka (u ovisnosti o stopi prireza - prema mjestu stanovanja) te članak iz časopisa Računovodstvo i financije od veljače 2017., u kojem je detaljno obrađena prethodno navedena tematika.

Za sve daljnje izmjene i dopune propisa, bit ćete pravovremeno informirani.