HZSU logo

Revizija priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa

11. siječanj 2024.

Stručno povjerenstvo za priznavanje prava samostalnih umjetnika, pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (HZSU), po službenoj dužnosti provodi reviziju priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa na temelju umjetničkog stvaralaštva za posljednjih pet kalendarskih godina – svakih pet godina.

 

Pri provođenju postupka revizije priznatih prava na uplatu doprinosa samostalni umjetnik obvezan je u roku od 15 dana nakon dobivene obavijesti o pokretanju postupka revizije HZSU-u dostaviti propisanu dokumentaciju.

 

Samostalni umjetnik koji podliježe reviziji priznatih prava dobit će, preporučenom poštom na adresu stanovanja, obavijest o pokretanju postupka revizije.

 

Svaku promjenu imena i/ili prezimena, adrese prebivališta, boravišta, e-mail adrese, broja telefona, odlazak u inozemstvo dulji od šest mjeseci ili neki drugi relevantan podatak koji utječe na status samostalnog umjetnika, samostalni umjetnik je u obvezi javiti Stručnoj službi HZSU-a na e-mail: zajednica@hzsu.hr