HZSU logo

Rezultati izbora predstavnika u tijela upravljanja HZSU-a

16. prosinac 2022.

Rezultati izbora predstavnika u tijela upravljanja HZSU-a

Nakon provedenih izbora predstavnika u tijela upravljanja HZSU-a, izabrani su članovi Skupštine, u sljedećem sastavu:

Filmsko stvaralaštvo

 • Delić Mario
 • Sutlar Tomislav
 • Mirković Igor
 • Margetić Zoran
 • Filakovity Istvan
 • Petranović Silvije

 

Glazbeno stvaralaštvo

 • Kaplowitz Danijela
 • Igrec Mario
 • Dumančić Denis
 • Šerić Aljoša
 • Antoniazzo Nataša
 • Tralić Luka
 • Barić Anabela
 • Mađor-Božinović Stipe

 

Književno stvaralaštvo

 • Cindrić Karmela
 • Pentić Vukašinović Višnja
 • Rajki Igor
 • Kovačević Hrvoje
 • Trdak Dean
 • Perić Boris

 

Likovno stvaralaštvo

 • Marušić Ivan
 • Sorić Sven
 • Cavar Lana
 • Morić Šitum Tea
 • Karadžić Dina
 • Slobodnjak Petra
 • Sevšek Antun
 • Pegan Baće Ivana

 

Scensko stvaralaštvo

 • Pregrad Sonja
 • Zalar Hrvoje
 • Valentić Petra
 • Vilenica Ana
 • Medaković Stepinac Mirna
 • Mujić Leo
 • Ožegović Ivan
 • Lana Gojak Bajt

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Na Izbornoj Skupštini HZSU-a, izabrani su članovi i zamjenici članova Upravnog odbora, u sljedećem sastavu:

Članovi Upravnog odbora:

 • Silvije Petranović  - predstavnik filmskog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Nikša Bratoš - predstavnik glazbenog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Hrvoje Kovačević - predstavnik književnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Rea Boschi - predstavnica likovnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Lana Gojak Bajt - predstavnica scenskog područja umjetničkog stvaralaštva.

Zamjenici članova Upravnog odbora:

 • Igor Mirković - predstavnik filmskog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Nataša Antoniazzo - predstavnica glazbenog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Igor Ružić - predstavnik književnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Ivan Marušić - predstavnik likovnog područja umjetničkog stvaralaštva;
 • Mirna Medaković Stepinac - predstavnica scenskog područja umjetničkog stvaralaštva.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Na sjednici Upravnog odbora HZSU-a, Upravni odbor imenovao je:

 1. Hrvoja Kovačevića, za predsjednika Upravnog odbora HZSU-a,
 2. Silvija Petranovića, za zamjenika predsjednika Upravnog odbora HZSU-a.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine.  

Nakon isteka mandata, predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti ponovno birani.