HZSU logo

Samostalni umjetnici od 1. siječnja 2020. nisu obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama

14. studeni 2019.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama objavljen je u Narodnim novinama, broj: 52/2019 i stupa na snagu 1. siječnja 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon). 

Dosadašnjim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj: 152/2008, 88/2010, 110/2015 i 121/2016), koji je na snazi do 31. prosinca 2019., propisano je da su samostalni umjetnici, fizičke osobe koje obavljaju umjetničku djelatnost (Nacionalna klasifikacija djelatnosti: 90) i obveznici plaćanja poreza na dohodak (upisani u Registar poreznih obveznika – vode poslovne knjige), obvezni plaćati članarinu turističkim zajednicama. 

Upravni odbor Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) zaključio je da takva primjena zakona šteti proširenoj reprodukciji profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti, a samim time i dodatno opterećuje ionako izuzetno opterećenu umjetničku djelatnost, bez tržišta umjetnina u Republici Hrvatskoj, te je zato zatražio od Ministarstva turizma, kao nadležnog tijela, izmjene navedenog zakona. 

Ministarstvo turizma prihvatilo je prijedlog Upravnog odbora HZSU-a. 

Stupanjem na snagu novoga Zakona samostalni umjetnici (Nacionalna klasifikacija djelatnosti: 90.03 Umjetničko stvaralaštvo) više nisu obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama.