HZSU logo

U „Narodnim novinama“, broj: 91/15., od 21. kolovoza 2015., objavljen Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika...

25. kolovoz 2015.

Izvješćujemo Vas da je u „Narodnim novinama“, broj: 91/15., od 21. kolovoza 2015., objavljen Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Danom stupanja na snagu Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 119/04.).

Napominjemo Vam da se, iznimno, Zahtjevi za priznavanje prava na uplatu doprinosa u 2015. godini podnose u vremenu od 15. do 30. rujna.

Zahtjevi za priznavanje prava na uplatu doprinosa ubuduće će se podnositi u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine.

Žao nam je da Pravilnik nije ranije objavljen, no s obzirom na pristigla mišljenja Ministarstva uprave, Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u dijelu općih odredbi, zbog usklađivanja sa zakonskom regulativom, Pravilnik je trebalo u određenim segmentima izmijeniti odnosno dopuniti, kako bi isti bio djelomično usklađen sa Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09.), što je potrajalo.

Potrebno je pripomenuti da umjetnički brojčani kriteriji iz javne rasprave nisu mijenjani.