HZSU logo

O nama

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika je udruga samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost. Skraćeni naziv udruge je HZSU.
HZSU je utemeljena 1965. godine.
HZSU je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, te ima svojstvo pravne osobe. Djelovanje HZSU-a je javno. HZSU je neprofitna organizacija.

Zadaća HZSU-a je poticanje i promicanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva i javnog djelovanja, uz ostvarivanje i zastupanje zajedničkih interesa samostalnih umjetnika te zaštita njihovih prava u obavljanju profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti Članovi HZSU-a upravljaju udrugom putem svojih predstavnika u tijelima udruge. HZSU ima slijedeća tijela: 

Skupštinu
Upravni odbor
Predsjednika

 

Članstvom u HZSU stječete pravo na:

 • uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
 • predlaganje predstavnika u tijela HZSU-a po područjima umjetničkog stvaralaštva
 • sudjelovanje u radu udruge preko svojih izabranih predstavnika
 • predlaganje mjera koje imaju za cilj poboljšanje profesionalnog i životnog standarda umjetnika
 • predlaganje izmjena i dopuna općih akata HZSU-a i ostalih akata koji su u svezi sa profesionalnim obavljanjem umjetničke djelatnosti
 • potvrdu dokaza o profesionalnom bavljenju samostalnom umjetničkom djelatnošću
 • dobivanje uputa u svezi sa primjenom zakonskih odredbi na obavljanje profesionalne samostalne umjetničke djelatnosti

Članstvom u HZSU imate obvezu:

 • kontinuiranog i profesionalnog obavljanja umjetničke djelatnosti
 • da vam je umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje jedino i osnovno zanimanje
 • revizije statusa samostalnog umjetnika prema kriterijima predviđenim pravilnikom
 • obavljanja samostalne umjetničke djelatnosti u skladu s zakonskim propisima
 • štititi ugled HZSU-a i ugled profesionalnog samostalnog umjetnika
 • plaćanja godišnje članarine u HZSU

Kako postati članom HZSU-a i steći pravo na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Samostalni umjetnik na temelju svoga umjetničkog rada ima pravo postati članom HZSU-a te podnijeti zahtjev da mu se doprinosi za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje plaćaju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, ukoliko udovoljava kriterijima iz Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Zahtjev za priznavanje prava za uplatu doprinosa podnosi se Strucnom povjerenstvu, putem Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, u vremenu od 01. do 15. ožujka tekuće godine.

Zahtjev rješava Stručno povjerenstvo, uz naknadno odobrenje ministra kulture.
Stručno povjerenstvo razmatra umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje podnositelja zahtjeva tijekom posljednjih pet godina.
Stručno povjerenstvo ima pet članova.

Članove stručnih povjerenstava i njihove zamjenike imenuju:

 • Ministarstvo kulture – po 1 (jednog) predstavnika – clana i njegovog zamjenika
 • Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) – po 1 (jednog) predstavnika – člana i njegovog zamjenika
 • Umjetničke strukovne udruge ili umjetničke strukovne udruge istog umjetničkog područja zajednički, – koje u članstvu okupljaju umjetnike s područja cijele Republike Hrvatske – 3 (tri) predstavnika – člana i potreban broj zamjenika u odnosu na broj umjetničkih strukovnih udruga iz pojedinih područja umjetničkih stvaralaštava (od kojih je najmanje jedan samostalni umjetnik)

Na temelju rješenja Stručnog povjerenstva Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika prema mjestu prebivališta prijavljuje samostalne umjetnike na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.