HZSU logo

Predsjednik

Predsjednika HZSU-a i njegova zamjenika imenuje Upravni odbor.

Predsjednik HZSU-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Za predsjednika HZSU-a može biti imenovan samostalni umjetnik koji je svojim umjetničkim stvaralaštvom i javnim djelovanjem dao zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti te ugledu HZSU-a. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine.  

Nakon isteka mandata, predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti ponovno birani.

Predsjednik HZSU-a obavlja sljedeće poslove:

  • predstavlja i zastupa HZSU prema drugim osobama te je uz upravitelja odgovoran za rad HZSU-a
  • potpisnik je ugovora o radu upravitelja HZSU-a
  • predsjedava sjednici Upravnog odbora
  • u suradnji s ostalim članovima Upravnog odbora i upraviteljem HZSU-a daje inicijative za uspješnije djelovanje i boljitak HZSU-a i
  • u suradnji s upraviteljem HZSU-a donosi odluke o sazivu i dogovara dnevni red za sjednice tijela HZSU-a