HZSU logo

Predsjednik

Predsjednika HZSU-a i njegovog zamjenika imenuje Upravni odbor na Konstituirajućoj sjednici. 
Predsjednik HZSU-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora. 
Za Predsjednika HZSU-a može biti imenovana osoba koja je svojim umjetničkim stvaralaštvom i javnim djelovanjem dala zamjetan prinos razvoju hrvatske kulture i ugledu HZSU-a. 
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije (2) godine.

 

Predsjednik HZSU-a može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

  • na vlastiti zahtjev
  • ukoliko ne postupa u skladu s uputama Skupštine, te ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu, ili ako svojim postupanjem šteti ugledu HZSU-a.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.