HZSU logo

Zaštita podataka

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (HZSU) obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1, od 4. svibnja 2016.) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj: 42/2018).

 

Kontakt podaci Službenice za zaštitu podataka:

Ivona Krolo, univ. mag. oec. 
Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, II. kat, 10000 Zagreb,
tel.: 01/ 4847 560
e-mail: zajednica@hzsu.hr