HZSU logo

UMJETNIČKE STRUKOVNE UDRUGE

koje su do stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 91/15.; u daljnjem tekstu: Pravilnik), imenovale članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (članak 11. Pravilnika).


Naziv umjetničke strukovne udruge
Skraćeni naziv
Kontakt
1. Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
HDFD
ZAGREB, BRITANSKI TRG 12
www.hdfd.hr, hdfd@hdfd.hr
2. Hrvatska udruga fiilmskih snimatelja
HFS
ZAGREB, BRITANSKI TRG 12
www.hfs.adu.hr, cine-hfs@zg.htnet.hr
3. Društvo hrvatskih filmskih redatelja
DHFR
ZAGREB, NOVA VES 18
www.dhfr.hr, dhfr@dhfr.hr
4. Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika
HDGU
ZAGREB, ILICA 42/II
www.hdgu.hr, hdgu@zg.htnet.hr
5. Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika
HUOKU
ZAGREB, ILICA 42/II
www.huoku.hr, huoku@huoku.hr
6. Hrvatska udruga istaknutih glazbenika
HUIG
ZAGREB, IVANA BROZA 8a
www.hgu.hr/huig, huig@hgu.hr
7. Hrvatsko društvo skladatelja
HDS
ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9
www.hds.hr, info@hds.hr
8. Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
DHKP
ZAGREB, ILICA 42/II
www.dhkp.hr, dhkp@zg.htnet.hr
9. Društvo hrvatskh književnika
DHK
ZAGREB, TRG BANA J. JELAČIĆA 7
www.dhk.hr, dhk@dhk.hr
10. Hrvatsko društvo pisaca
HDP
11. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa
HDKKT
12. Hrvatsko društvo filmskih kritičara
HDFK
ZAGREB, NOVA VES 18
www.hdfk.hr, hdfk@hdfk.hr
13. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
HDLU
ZAGREB, TRG ŽRTAVA FAŠIZMA BB
www.hdlu.hr, hdlu@hdlu.hr
14. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik
HDLUDU
DUBROVNIK, ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 32
, hdludubrovnik@gmail.com
15. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre
HDLU ISTRE-PULA
16. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka
HDLU RIJEKA
RIJEKA, KORZO 28/II
, hdlur@ri.htnet.hr
17. Hrvatska udruga likovnih umjentika Split
HULU SPLIT
SPLIT, OBALA HRV. NARODNOG PREPORODA 24/I
www.hulu-split.hr, hulu-split@st.htnet.hr
18. Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Zadar
HADLU ZADAR
ZADAR, KRALJSKOG DALMATINA 2
, ivo.govorcin@hotmail.com
19. Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Međimurja
HDLU MEĐIMURJA
NEDELIŠĆE-PUŠĆINE, VOĆARSKA 8
, smilla.safaric@hotmail.com
20. Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Osijek
HDLU OSIJEK
21. Hrvatsko akademsko društvo likovnih umjetnika Varaždin
HDLU VARAŽDIN
VARAŽDIN, PETRA KREŠIMIRA IV 6.
www.hdlu-varazdin.hr, hdlu-varazdin@vz.htnet.hr
22. Hrvatska udruga likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti
ULUPUH
ZAGREB, PRERADOVIĆEVA 44/1
www.ulupuh.hr, ulupuh@zg.t-com.hr
23. Hrvatsko društvo naivnih umjetnika
HDNU
24. Hrvatsko dizajnersko društvo
HDD
ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 18
www.dizajn.hr, hdd@dizajn.hr
25. Udruženje hrvatskih arhitekata
UHA
ZAGREB, TRG BANA J. JELAČIĆA 3
www.uha.hr, tajnistvo@uha.hr
26. Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
HDDU
ZAGREB, AMRUŠEVA 19
www.hddu.hr, hddu@hddu.hr
27. Udruga plesnih umjetnika Hrvatske
UPUH
ZAGREB, ILICA 10 / ZPC
www.upuh.hr, upuh@upuh.hr
28. Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS
UPPU PULS
ZAGREB, BADALIĆEVA 26C
www.uppu-puls.hr, uppu.puls@gmail.com
29. Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika
HDPBU
ZAGREB,ILICA 42/II
www.hdpbu.hr, hdpbu@hdpbu.com
30. Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika
HZSU
ZAGREB, ILICA 42/II
www.hzsu.hr, zajednica@hzsu.hr