HZSU logo

POPIS SAMOSTALNIH UMJETNIKA

kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Članovi HZSU-a

Umjetnici kojima je prestalo pravo na uplatu doprinosa