HZSU logo

Književno stvaralaštvo

Na temelju pisanog zahtjeva Ministarstva kulture zaprimljenog 6. ožujka 2020., Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, od navedenog datuma, na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis samostalnih umjetnika kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.